Snickaren Gustav Johansson visste en sak när han byggde sitt första kök 1923 – det måste fungera och det måste hålla. Han hade rätt. Idag drivs företaget vidare i Gustavs anda.

God funktion, äkta vara, skickligt hantverk och vacker form utgör verksamhetens hörnstenar. Kvänums inredningar är inspirerade av såväl skandinavisk som lokal tradition.

Sedan generationer finns i vår bygd kunniga hantverkare. Vi väljer att i möjligaste mån förädla lokal råvara. Det ger våra inredningar deras särprägel och bidrar till en hållbar produktion. Och ännu efter nittio år, finns vi kvar – här i Kvänum.